Prawnicy w punktach pomocy prawnej

O punktach pomocy prawnej wspominaliśmy już ostatnio. Dziś przyjrzymy się bliżej prawnikom, którzy w tych miejscach udzielają porad wszystkim zainteresowanym pomocą. Jak to zrobić i gdzie się złościć? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Kto może udać się do prawników?

Punkty pomocy prawnej to specjalne miejsca, gdzie nieodpłatnie zasięgniemy pomocy specjalistów. Z punktu może skorzystać każdy, kto:

 • ma 65 lat albo więcej,
 • ma mniej niż 26 lat,
 • posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy uzyskał świadczenie z pomocy społecznej, które nie zostało cofnięte,
 • jest zagrożony lub też został poszkodowany w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej (np. powódź, pożar, osunięcie się ziemi, awaria stacji uzdatniania wody czy awaria elektrowni),
 • jest kombatantem,
 • jest weteranem.

W punktach pomocy prawnej, prawnicy udzielają pomocy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, ubezpieczeń społecznych i rodzinnego. Prawnicy wspierają także w przygotowaniach do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W czym pomogą nam prawnicy?

Prawnicy stacjonujący w punktach pomocy prawnej pomogą nam w wielu problemach i wątpliwościach. Ich zadaniem jest przede wszystkim poinformowanie zainteresowanego o przepisach, a także prawach i obowiązkach mu przysługujących. Prawnicy pomogą także napisać różnego rodzaju pisma, jak np. wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, pismo o rozłożenie długu na raty, pismo do ZUS o przeliczenie emerytury, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa czy wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy.

Prawnicy napiszą także pismo w sytuacji, gdy sprawa wymaga postępowania sadowego, jak np.

 • Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym czy też adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  Zwolnienie z kosztów sądowych.
 • Warto jednak podkreślić, że prawnik nie wesprze w pisaniu pisma dotyczącego postępowania sądowego lub przygotowawczego, które jest już w trakcie trwania.
Prawnicy w punktach pomocy prawnej