Program szkolenia

SZKOLENIE Z ZAKRESU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Pozwalające na zdobycie i pogłębienie niezbędnej wiedzy oraz kluczowych umiejętności w obszarze świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2019r.

Zakres szkolenia zgodnie z art. 11a Ustawy obejmuje:

METODYKA PRACY DORADCY OBYWATELSKIEGO – łącznie 15 godz.

 1. Charakterystyka modelu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Poziom dostępności i organizacja systemu poradnictwa obywatelskiego.
 3. Standardy poradnictwa obywatelskiego i ich zastosowanie w praktyce.
 4. Poradnictwo obywatelskie jako zadanie publiczne realizowane we współpracy z samorządem powiatowym.
 5. Formalno-prawne aspekty poradnictwa obywatelskiego. Warsztaty z zakresu sprawozdawczości porady obywatelskiej.
 6. Profil doradcy obywatelskiego: kompetencje kluczowe i specjalistyczne.
 7. „ABC doradcy obywatelskiego”: etapy procesu doradczego, metody, narzędzia i techniki wykorzystywane podczas rozmowy doradczej.
 8. Zdolność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
 9. Doradztwo obywatelskie w praktyce:

a) praca nad obserwacją, interpretacją i rozpoznawaniem problemów klientów,

b) narzędzia mobilizacji klienta do możliwie szerokiej aktywności,

c) analizowanie i interpretowanie przykładów dobrych praktyk w poradnictwie obywatelskim,

d) symulacje rozmowy doradczej.

PORADNICTWO DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH – łącznie 20 godz.

 1. Modele wsparcia i schemat poradnictwa z udziałem osoby zadłużonej.
 2. Narzędzia pracy z osobami zadłużonymi.
 3. Podstawy psychologii zadłużenia.
 4. Klasyfikacja długów i metodologia działania.
 5. Odpowiedzialność za zadłużenia.
 6. Instytucja przedawnienia.
 7. Egzekucja komornicza – podstawowe pojęcia i przepisy. Ograniczenia egzekucji.
 8. Upadłość konsumencka – charakterystyka instytucji.
 9. Podstawy edukacji finansowej i planowania finansowego.

PORADNICTWO – wraz z omówieniem kluczowych przepisów i regulacji – z zakresu (łącznie 35 godz.):

 1. zabezpieczenia społecznego,
 2. spraw mieszkaniowych,
 3. spraw rodzinnych i opiekuńczych,
 4. prawa pracy,
 5. własności,
 6. spadków i dziedziczenia,
 7. podstaw postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego,
 8. analizowania i interpretowania przykładowych problemów z w/w obszarów w praktyce.

Cennik:

Koszt szkolenia i egzaminu wynosi 3100 zł. Koszt samego egzaminu to kwota 1000 zł.

Regulamin prowadzenia szkoleń, kursów doszkalających i wydawania zaświadczeń: